Koekkoek & de Jong Academy

Binnen ‘Koekkoek & de Jong Academy’ worden scholingsactiviteiten, workshops en lezingen georganiseerd met een persoonsgericht en experientieel karakter.

Voor informatie: academy@koekkoekendejong.nlBasiscursus Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie 2021

Inhoud

Deze basiscursus biedt een intensieve kennismaking met theorie en praktijk van experiëntiële psychotherapie. Zowel literatuurstudie en bespreking als het zelf oefenen met de experiëntiële benadering komen aan de orde, waarbij het oefenen en ervaren centraal zullen staan.

Vanuit de drie basiscondities: empathie, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie wordt geleerd jezelf als mens in de therapie in te zetten, een helende therapeutische relatie op te bouwen en de therapie te geven op een procesgerichte, experiëntiële manier.
Tevens wordt ingegaan op de theoretische achtergronden waaronder mensvisie. Verder komen verschillende (hedendaagse) vormen van experientiele psychotherapie aan bod.

Van de deelnemers wordt gevraagd te studeren op en te reflecteren over de uitgangspunten van het psychotherapeutisch proces, het psychotherapeutisch handelen en de therapeutische interactie. Daarbij gaat het vooral ook om de eigen positie die men in de therapeutische ontmoeting inneemt, waaraan mede vorm wordt gegeven door veelvuldige oefening in subgroepen.

Doelstelling

Zicht krijgen op basale uitgangspunten van het psychotherapeutische gesprek, de eigen attitude daarin en een start maken met het leren verdiepen van het therapeutische gesprek.

Doelgroep

De cursus richt zich op: basis-psychologen, pedagogen, basis-artsen, gz-psychologen, psychiaters, dan wel studerenden voor deze beroepen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • NIP
  • NVP kwaliteitsregister

De cursus maakt onderdeel uit van de route tot volledig lidmaatschap van de Vereniging Persoonsgerichte experientiele Psychotherapie.

Docent(en): Pieter de Jong en Tjalling Weldring
Data: 13 en 20 oktober, 3 en 17 november, 8 december *
Tijden: 09.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur
Omvang: 30 uur
Locatie: Praktijk Koekkoek & de Jong, Wilhelminapark 52 te Utrecht
Kosten: 1450,- euro, inclusief koffie/thee/lunch, exclusief literatuur.

Voor deelnemers die lid zijn of worden van de VPeP geldt een reductie van 10%.

Nadere informatie en Aanmelden via:

info@vpep.nl
academy@koekkoekendejong.nl


*de lessen vinden live op locatie plaats. min. aantal deelnemers is 8, max. 14. Mocht de cursus op de genoemde data niet kunnen doorgaan, dan wordt een alternatief geboden op een later moment.